بایگانی دسته: bahabadmuseum.com

bahabadmuseum.com

 • گیاه شناسی ( ۳ مطالب )
  گیاهان این بخش مربوط به منطقه  بهاباد وبیش از پنجاه درصد از دانه ها وداروهای گیاهی نیز جزء فلور (گیاهان) منطقه می باشد.
 • بخش گیاهان این موزه شامل داروهای گیاهی ،دانه ها وگیاهان فیکس شده و گلدانی می باشد.مجموع بخش گیاهان ،شامل۲۵۰ نمونه می باشد.
 • بی مهره گان ( ۱ مطلب )
  شایان ذکر است اکثر صدفهای این بخش مربوط به آبهای دریا ها واقیانوسهای مختلف دنیاست.
 • نمونه شاخص این سالن خرچنگ نعل اسبی است .شایان ذکر است در راهروی مقابل این سالن تعداد دیگری از نمونه های مختلف بی مهرگان به نمایش در آمده است.
 • نمونه های مختلف بی مهرگان ،شامل اسفنجها ،کیسه تنان ،خارپوستان ،نرمتنان ،بندپایان می باشد.تعداد بی مهرگان این موزه ۲۷۰ نمونه می باشد.
 • سنگ و فسیل ( ۱ مطلب )
  در این بخش ،انواع سنگ،فسیل ومینرال در معرض نمایش گذاشته شده است.تعداد نمونه های این بخش بیش از ۳۲۰ قطعه با ارزش می باشد.عامل مهم مطرح بودن این موزه در این بخش ،تنوع بالای مینرالهای کمیاب معادن کشور می باشد،که جذابیت خاصی به سالن سنگ وفسیل این موزه داده است
 • به اذعان کارشناسان موزه علوم طبیعی بهاباد در بعد سنگ ،فسیلومینرال موزه برتر کشور محسوب می شود.
 • پرندگان وخزندگان ( ۱ مطلب )
  نمونه های مختلف پرندگان که اکثر آنها غیر بومی و یا از نوع مهاجر می باشند ،وتعدادی از خزندگان در این سالن به نمایش درآمده است.شایان ذکر است تعداد ۲۵ نمونه پرندهدر مقابل سالن میکروسکوپیک به نمایش گذاشته شده است.
 • از شاخصه های این سالن تنوع پرندگان و جفت بودن نمونه ها می باشد. تعداد جانوران این سالن بالغ بر۹۰ نمونه می باشد.
 • آبزیان خزر وآبهای داخلی ( ۱ مطلب )
  این سالن شامل ،ماهیان شمال (آکواریوم های با نوار مشکی) ،ماهیان آبهای داخلی (آکواریوم های با نوارنقره ای) و اورنومنتال (تزیینی وارداتی) (آکواریوم های با نوار سبز) می باشد. تعداد ماهیان،۱۴۸ نمونه می باشد. این موزه در بخش آبزیان یکی از موزه های غنی کشور محسوب می باشد.به طوری که در بخش آبزیان شمال ، موزه دوم کشور محسوب می شود.موزه علوم طبیعی بهاباد توانسته است بیش از ۹۵ درصد آبزیان شمال را گردآوری نموده و به شکلفیکس شده در معرض نمایش بگذارد
 • جانوران ( ۱ مطلب )
  در این بخش نمونه های مختلف مهره دارن  به نمایش گذاشته شده است. نمونه هایی که اغلب بومی منطقه می باشند درمجموعه ویترینهای شماره یک و بقیه نمونه ها در ویترینهای دیگر به نمایش در آمده اند.
 • همچنین مجموعه ای از آبزیان کم نظیر جنوب نیز به شکل تاکسی درمی شده( خشک شده) به این سالن زیبایی وتنوع خاصی بخشیده اند. مجموعه مهره داران این سالن بالغ بر۱۷۰ نمونه می باشد.
 • آبزیان خلیج فارس ( ۱ مطلب )
  این سالن شامل ماهیان جنوب(آکواریوم های با نوار آبی)می باشد.وشامل انواع کوسه ماهیهابه شکل تاکسی درمی شده وانواع دیگر ابزیان خلیج فارس به شکلفیکس شده در مایع فرمالین می باشد.در این سالن نمونه ها بر اساس خانواده طبقه بندی شده اند.دلفین وکوسه دم دراز از نمونه های شاخص این سالن می باشد.
 • تعداد نمونه های این سالن ۲۴۵ عدد می باشد که از لحاظ تنوع این موزه را در رده موزه های قابل توجه مطرح نموده است.
 • —————–
 • کوچکترین مهره‌دار جهان  تصاویر باورنکردنی از ابتدای لقاح تا تولد نوزاد  حیوانات دو سر   ماهی با دندان های شبیه به انسان