بایگانی دسته: اشعار درباره امام مهدی عج

اشعار تقدیم به مهدی موعود عج

پادشاه عالم هستی۱۹۷نخل طور نور۱۷۳علما شیعه و سرود انتظار۱۶۶شعر استاد شهریار تقدیم به مهدی موعود عج۱۸۰اماما چو شعرت بدیدم،رو ییدم۶۴۰دست لطفت برسرم۶۷۳دل ودلدار۵۹۹آقاجون عیدی بده۷۷۱خدایا کی ببینم آن رخ یار۶۰۴بین الحرمین۸۶۸مختوم وفا+گل نرگس+مشکباران الست۶۱۸جهان در انتظار+مولدمولای ماست۶۰۴آشفته بازار + امید وصال + خسروی دارم۶۰۶حسّ غریب۶۹۶

مناجات با امام زمان عج =حاج منصور ارضی

غبار مقدم تو ، توتیای چشمانم

 ز هجر تو شده ابری هوای چشمانم

سحر که سفره ی دل وا کنم به راز و نیاز

 فقط نگاه تو باشد دعای چشمانم 

اگر که بغض گلویم کمی ترک بخورد

 پر از وصال شود فضای چشمانم 

تمام عالم هستی غریب در نظرم ولی

 حضور تو شد آشنای چشمانم 

دو دیده ام شده روشن ز برق چشمانت

نگاه مست تو باشد ضیای چشمانم

نظر به روی تو داغ عاشقی دارد

که خاک پای تو باشد صفای چشمانم

به غیر دامن اشکم که شاهد گریه است

کس دگری نشنیده صدای چشمانم

قسم به فاطمه داغی به سینه دارم من

به دل هوای بقیع و مدینه دارم من

 ————–

http://mzm11.blogfa.com/post-60.aspx

————–