بایگانی دسته: *26ماه انتظار با علائم ظهور*

دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت

» نوع مطلب : گل نرگس عج ،کتاب ،دانلود
دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت
================

http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html

==================
شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی
—————–
فایلهای صوتی علائم ظهور
————–
معرفی  چند سایت
===========================
ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید

علائم ظهور در دست

—————–

———————

——————–

 http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg
——————————————-
http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg
—————————————-
http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg

———————-

توضیحات در

——————-

http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html

——————-

تصویر جلد منابع 26 ماه انتظار

————-

http://s7.picofile.com/file/8234149384/sima_dd12.jpg

—————–

http://s7.picofile.com/file/8234149292/rahaaii_dd12.jpg

——————

http://s6.picofile.com/file/8234149226/m_asar_dd12.jpg

———————

http://s7.picofile.com/file/8234149176/beyat_dd12.jpg

——————–

http://s7.picofile.com/file/8234149134/asre_zohoor_dd12.jpg

———————-

http://s7.picofile.com/file/8234149084/asrar_dd12.jpg

————-

مقدّمه و سلسله های ظهور

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مـقـدّ مــه

         در آستانه ظهور، آسمان و زمين علائم خود را آشكار مي كنند. مسخ ها و قذ ف ها و خسف هاي گوناگون ، زميني اند و ندا هاي گوناگون, آسماني و البته نداي شيطان از زمين .

به دست آورد ن اوّ لين سر نخ در سلسله حوادث بسيار مهم است. در كتاب هاي سيماي حضرت مهدي (عليه السـّـلام) در قرآن و روزگار رهايي و مهدي منتظر[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] وكتاب شريف  غيبت نعماني والـبـيـعـة لـلـّهوعصرظهور وغيره مي توان سر نخ هايي پيدا كرد و بعد از ليست كرد ن سلسله ها ، حوادث مشترك را پيدا كرد. در كتاب سيماي حضرت مهدي (عليه السّـلام) در قرآن ، سلسله حوادث بدين صورت آمده است :

1- اختلاف فرزندان فلان 2- مناديي كه از سوي آسمان ندا كند  3- صداي فتح از جانب دمشق 4- خسف جابيه  5- فرو ريختن بخشي از سمت راست مسجد دمشق  6- شورش گروهي از ترك ها  7- آشفته شد ن اوضاع روم 8- فرود آمد ن برادران ترك در جزيره ( در شمال سوريه)9- منزل گرفتن روم در رمله (درفلسطين) .

اي جابر پس آن همان سال است كه اختلاف بسياري در هر زمين از ناحيه مغرب [ياغرب] پديد خواهد آمد و نخستين سرزميني كه خراب مي شود شام است.در آن هنگام بر سه پرچم اختلاف خواهند نمود. پرچمي سر خ وسفيد و پرچمي سياه و سفيد و پرچم سفياني .

سلسله حوادث را مي توان به سه بخش تقسيم كرد . قسمتي از احاديث و روايات، سلسله هاي حوادث را تا خرو ج سفيانيبيان مي كنند و قسمت ديگر، سلسله حوادث را تا بانگ ونداي آسماني و قسمت سوم، سلسله هاي حوادث را تا  ظهور حضرت مهدي[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]بطوركلـّي بيان مي كنند.

سلسله هاي حوادث( قسمت اوّ ل)

در صنعاي يمن كاسر عينه (شكنند ه چشمش)

سفياني

قيام مصري

هجوم اهل غرب

به مصر

سفياني

عوف سلمي

درسوريه يا عراق

شعيب بن صالح

سفياني

شيصباني در عراق

سفياني

اختلاف بني فلان

سفياني

اختلاف و در گيري شد يد

بين حاكمان عرب و عجم

سفياني

خروج مغربي

خسفي در سمت غربي مسجد دمشق

زلزله دمشق

خسف جابيه

سفياني

ورود سپاه بربر

با پرچم زرد به مصر

ورود اهل مغرب

به مصر

سفياني

در گيري دو لشكر

هلاكت صد هزار نفري شاميان بر

اثر زلزله

ورود پرچم هاي زرد

به شام

خسف خرشنا در سوريه

سفياني

پيشامدي در قرقـيـسـيا

براي بني عباس و مروانيان

سفياني

سلسله هاي حوادث (قسمت دوم)

صاعقه ها

باد زرد

باد مداوم

نداي آسماني

اختلاف

اهل شرق

اختلاف

اهل غرب

اختلاف

اهل قبله

نداي آسماني

زلزله هاي فراوان و سرماي زياد

نداي آسماني

پيدا شد ن صورتي در ماه رجب

و نزديك آن +  د ستي آشكار

نداي آسماني

طاعون سفيد

(مرگ همگاني)

طاعون سرخ

(مرگ با شمشير)

نداي آسماني

         

سلسله هاي حوادث (قسمت سوم)

ندايي در

ماه رمضا ن

خروج

سفياني

خروج

خراساني

كشتن

نفس زكيه

خسف

بيدا

ظهور حضرت

(عج)

انتشار خبر مرگ خليفه درعرفات

،موسم حج

آتشي بزرگ از مشرق

كه تا چند شب ادامه دارد

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شاميان

پرچم هاي سياه

از خراسان

نداي

آسماني

ظهور حضرت

(عج)

گرسنگي ويژه در كوفه

براي د شمنان اهل بيت(ع)

گرسنگي عمومي

در شام

ظهور حضرت

(عج)

باد سرخ در بغداد

مسخ بعضي از علماي عراق

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج مغربي

سقوط مصر

خسف بصره

ظهور حضرت

(عج)

ورود بيرق هاي

زرد به مصر

زلزله بزرگ  در شام

ورود اسبان ابلق

وپرچم هاي زرد به شام

ظهور حضرت

(عج)

بارند گي فراوان

طغيان فرات

وارد شدن

آب به كوفه

ظهور حضرت

(عج)

طلو ع ستاره سرخ

ويراني ري

خسف زورا (بغداد)

ظهور حضرت

(عج)

نداي آسماني

خسفي در مغرب

خسفي در مشرق

خسف بيدا

ظهور حضرت

(عج)

خريد و فروش مسلمانان

به دست مشركان

يأس و نااميدي مرد م

ظهور حضرت

(عج)

خرو ج رايتي

از مشرق

خرو ج رايتي

از مغرب

فتنه اي

كه وارد

شود بر

اهل زورا

خرو ج مرد ي

ازفرزندان زيد در يمن

غارت پرد ه

كعبه

ظهور حضرت

(عج)

ورود لشكرها در[شهر] انبار

در كنار  نهر هاي

فرات و د جله و صرا ة

منهد م شد ن

پل كوفه

سوختن بعضي از خانه هاي كوفه

ظهور حضرت

(عج)

نا پد يد شد ن چـيـنـي

قيام

مغربي

رفتن عباسي

بيعت با سفياني

ظهور حضرت

(عج)

عوف سلمي

خرابي بصره

قتل او

در دمشق

شعيب

سفياني

ظهور حضرت

(عج)

بانگي در ماه

رمضان

جنگي

در شوّال

جنگ

قبيله اي

در ذ يحجـّه

غارت

حجـّـا ج

فاجعه

بزرگي درمنا

ظهور حضرت

(عج)

اختلاف شد يد در ميان مرد م  +  زلزله هاي سخت

ظهور حضرت

(عج)

                                     

تذ كر 1- اكثر قريب به اتـّفاق اين سلسله ها در طول 26 ماه تا زمان ظهور اتـّفاق مي افتد.

تذ كر 2- از ذ كر علائمي كه قبلا ً واقع شده است خود داري گرد يد.

تذ كر3- علائم واقع شده در حدود 570 علامت مي باشد . محقـّـقين محترم براي كسب  اطــّـلاعات بيشتر  به جلد دوم كتاب روزگار رهاييو كتاب مهدي منتظر [عجـّـل الله تعالي فرجـه الشّريف]مراجعه نمايند.

و اما روز ظهور آن حضرت[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] بنابر روايات  روز جمعه و عاشوراست و آنچه نهي شده است از تعيين وقت ، منظور سال ظهور به طور دقيق مي باشد. يكي از مفيد ترين ويژگي هاي دانستن علائم ظهور آن است كه مي توانيد يك يا د و سال را در هر لحظه اي از زمان كه زند گي مي كنيد، پيش بيني كنيد كه ظهور واقع مي گرد د يا خير. بنابر روايات، ظهور آن حضرت [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] در سالي فرد مثل يك ،سه،پنج،هفت،نه، صورت مي پذيرد. بنابراين علائم حتمي  بايد در سالي زو ج انجام گيرد. {البته همان طور كه ائمّه اطهار(عليهم السّلام) به ماه هاي قمري عنايت داشته اند و آشكار شد ن علائم را بر اساس ماه هاي قمري بيان كرده اند ،به حوادث هم بايد بر همين اساس توجه كرد.}

دريك سال قبلاز ظهورسه موضو عكاملاً آشكار, پديدار خواهد شد :

الف- مناطق مختلفي در سراسر شرق و غرب دنيا خسف شده و به زمين فرو مي رود كه مهمترين آن ها بيدا است كه جزء علائم حتميمي باشد.

ب- سادات و علويّان زيادي از جمله سيّد حسني و شعيب بن صالح و يماني جهت زمينه سازي ظهور و تسليم پرچم هدايت به حضرت [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] خرو ج مي كنند كه مهمترين آن ها يماني و از علائم حتمي ظهور مي باشد.

ج- نداهاي مختلفي در ماه هاي رجب، رمضان ، ذيحجه ، عاشورا و … صورت مي پذ يرد كه مهمترين آن ها در شب 23 ماه رمضان

 خواهد بود واز علائم حتمي ظهور مي باشد

علائم حتمی ظهور

1-     خرو ج يماني

يماني از شيعيان اميرالمؤمنين (عليه السّلام) است و خرو ج او قبل از ظهور جهت نبرد با سفياني از يمن مي باشد.

امام باقر (عليه السّلام) مي فرمايند: سفياني و يماني و خراساني در يك سال و يك ماه و يك روز خرو ج مي كنند. خرو ج آنان چون دانه هاي گرد نبند به دنبال يكديگر است. هر سو كه بنگري ترس ووحشت و اضطراب خواهد بود. كسي كه باآنان در افتد بدا به حال او. در ميان آنان پرچمي خالص تر از پرچم يماني نيست كه پرچم هدايت است و شما را به سوي صاحـبتان دعوت مي كند. هنگامي كه يماني خرو ج كند فروش اسلحه بر ديگر مرد م را تحريم مي كند. چون او خرو ج كند به سويش بشتاب كه پرچم او پرچم هدايت است و بر هيـچ مسلماني جايز نيست كه در برابر او بايستد. هر كس اين چـنين انجام دهد اهل دوزخ مي شود زيرا او به سوي حق و صراط مستقيم فرا خواند.

امام صادق(عليه السّلام) فرمودند : مردي از اولاد عمويم زيد در يمن خرو ج مي كند.در حديثي آمده است : سفياني كجا خواهد بود و حال اينكه هنوز شكننده چشم او از صنعاي يمن خروج نكرده است؛ بر اساس اين روايت مي توان يماني را قبل از سفياني و اوّلين علامت  ازپنج علامت حتمي اصلي ناميد.

2- خرو ج سفياني ملعون

عثمان بن عنبسه معروف به سفياني از نواد گان هند جگر خوار و خبيث ترين مرد م در ماه رجب بعد از خسف

قريه اي از قراي د مشق و بعد از اختلاف د و پرچم در شام خرو ج مي كند و تمام دوران از ابتداي خروجش تا هنگام كشته شدنش 15 ماه خواهد بود بعد از تصرّف و تسلـّط بر د مشق ، حمص، فـلسطين،ارد ن و قــنّسيرين به مدت 9 ماهحكومت مي كند. براي سركوبي شيعيان لشكرياني به عراق و حجاز گسيل مي دارد لشكر او در مسير خود در منطقه قرقـيسيا با چند لشكر ديگر درگير مي شود و تمامي آنان را نابود مي سازد . خروج او شش ماه قبل ازقيام حضرت[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]از مكـّه مكرّمه خواهد بود.

عده اي عقيده دارند كه او هم اكنون در ارتش سوريه داراي مقامي است و گفته مي شود كه هر گاه عبد الله بن احمر حاكم و رئيس جمهور سوريه گرد يد قيام مي كند.

در اينجا چند حديث از كتاب ” روزگار رهايي، جلد دوم “ مي آوريم :

الف-   ”او سيمايش سر خ ، چـشمهايش زاغ و موهايش زرد است. كاسه سرش سترگ، كـتف هايش چهارشانه و پهن و صورتش درشت و خشن است و در صورتش آثار آبله است. هنگامي كه او را ببيني او را كور مي پنداري ولي او كور نيست بلكه در مرد مك او نقطه سفيدي است و او پليد ترين مخلوق روي زمين است كه لحظه اي خدا را نپرستيده و مكـّه و مد ينه را هرگزنديده است.“

ب-   ”خرو ج سفياني حتمي است و خروجش در ماه رجب خواهد بود به سرزمين

آرامش وآسايش(د مشق) وارد مي شود و بر فراز منبر آن قرار مي گيرد .“

ج-   ” سفياني پيروز مندانه از ممالك رومي بر مي گردد و قدرت را

در دست مي گيرد .“

د-  ” سفياني وقتي از ممالك رومي برمي گردد صليب به گرد ن مي آويزد.“

ه –   ” امر فر ج محقـّق نمي شود جزهنگامي كه خرو ج كننده اي از آل ابي سفيان خرو ج كند و 9 ماه ( به مقدار مدت حمل) حكومت كند. به ناگزير او بايد از تبار اين پيرمرد باشد. حركت مي كند تا در وادي نجـف اشرف كشتار كند.“

و-  اميرالمؤ منين (عليه السّلام) درنامه اي كه چند روز پيش از جنگ صفّين به معاويه نوشته اند ، چنين مي فرمايند:

” گويي مردي را از نسل تو با چشم خود مي بينم كه مردي شوم ، ملعون، پليد ،خشن و درشت خوي است كه خداوند رحم و مروّت را از دلش سلب كرده است. مادرش از خاندان كلب است. اگر بخواهي نام و نشان و سن وسالش را بيان مي كنم . سپاهي را به سوي مدينه مي فرستد كه در آن قـتـل و غارت و فحشاي فراوان مرتكب شوند و مردي پاك وپاكيزه از تبار من از ميان آنها مي گريزد و زمين را پر از عدل و داد مي نمايد. آنچنان كه پر از ظلم و ستم شد ه است. او را نيز با نام ونشان و سن و سال مي شناسم كه او از نسل پسرم حسين [عليه السّلام] است. صاحب اين سپاه( سفياني) مردي پاك و پاكيزه و بي گناه را از اولاد من در احجار الزّ يت به قتل مي رساند. سپس لشكر را به سوي مكـّه حركت مي د هـد من امير آنان و تعدادشان و نام آن ها و علامت اسب هايشان  را مي دانم. آنگاه كه وارد سر زمين بيدا شدند و

 مستقر گرديدند خداوند آنان را در زمين فرو مي برد…“

{ توضيـح اينكه متن كامل تر نامه شريف آن حضرت (عليه السّلام) در كتاب اسرار آل محمد (عليهم السّـلام) آمده است.  جان ها به قربان آن امامي كه اميرالمؤمنين (عليه السّـلام) سالها قبل از

تولد شان سن و سالشان را وسن و سال دشمنشان (سفياني) را

در هنگام ظهور مي دانستند.}

ز-   ” هنگامي كه ترك و روم اختلاف كنند و جنگ هاي فراواني در زمين روي دهد منادي

بر دروازه دمشق بانگ برآورد : اي واي از شرّي كه نزديك است.“

3- صيحه و نداي آسماني

و آن روز كه منادي حق از جاي نزديكي ندا خواهد كرد گوش فرا دار٭ روزي كه آن صيحه را به حق بشنوند آن هنگام روز خروج است. ٭

( آيات 41-42 سوره ق)

در اينجا چند حديث از كتاب روزگار رهايي مي آوريم :

الف-  ” نداي آسماني در ماه رمضان در شب جمعه ،شب 23 رمضان است كه هرگز در مورد آن دچار شك و ترديد نشويد گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد و در پايان روز صداي ابليس لعين بلند مي شود كه مي گويد : فلاني مظلوم كشته شد. با اين بانگ نابه هنگام، گروهي را به شك مي اندازد و گروه كثيري با شك و ترديد وارد آتش مي شوند ،نشانه بانگ جبرئيل اين است كه به نام قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] و نام پدرش ندا مي كند دختران پرده نشين نيز ، با شنيد ن آن خوشحال مي شوند و پدران و برادرانشان را تشويق مي كنند كه خروج كنند .“

ب-  ” به ناچار اين دو صيحه پيش از قيام قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] شنيده خواهد شد ، يكي از آسمان كه صداي جبرئيل امين است و ديگري از زمين كه صداي شيطان لعين است.“

ج- ”هنگامي كه بانگ آسماني را بشنوند همانند كسي كه بر سرش مرغ نشسته باشد، خشكشان مي زند، گرد ن همه دشمنان خدا در برابر صيحه آسماني خاضع ومنقاد مي شوند. اگر در چيزي هم دچار شك و ترديد باشند در مورد صيحه آسماني هيچ ترديدي نخواهد داشت كه به نام پدر و نام اجداد طاهرين او (عليهم السـّـلام ) ندا خواهد شد.“

د- ” كسي كه قبلا به آن ايمان آورده بود الآن هم به آن ايمان مي آورد . او بانگ آسماني را مي شوند و مي فهمد كه حق است و آن را تصديق مي كند … سپس امام صادق(عليه السّلام) فرمودند: صداي جبرئيل از آسمان است و صداي شيطان از زمين، شما از صداي اوّلي پيروي كنيد. مبادا به صداي دومي بگرائيد و گول بخوريد. بانگ آسماني حق است و سوگند به خدا كه هر قومي به زبان خود آن را مي شنود.“

ه-  امام صادق (عليه السّلام) مي فرمايد:

” اختلاف بني عباس از علائم حتمي است . نداي آسماني از نشانه هاي حتمي است. خروج قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] از امور حتمي است.“

4- خسف بيدا

در كتاب ”سيماي حضرت مهدي [عليه السـّـلام ] در قرآن “ ذيل آيه 47 سوره مباركه نساء در حديثي طولاني آمده است:

” و فرمانده لشكريان سفياني در بيابان بيدا فرود مي آيد سپس منادي از آسمان بانگ مي زند : اي بيدا ،اين قوم را نابود كن كه زمين بيدا آن ها را به كام خود فرو مي كشد و جز سه تن كسي از

آن ها جان سالم به در نبرد. خداوند صورت هاي آن سه را به پشت بر مي گرداند و آنان از قبيله كلب مي باشند و در باره آن ها اين آيه نازل شده : اي كساني كه كتاب آسماني به آن ها عطا شده،به آنچه نازل كرديم – كه آنچه را نزد خود داريد تصديق مي كند – ايمان آوريد. پيش از آنكه صورت هايي را تغيير دهيم و آن ها را به پشت برگردانيم … تا آخر آيه٭ در همين كتاب ذيل آيه 148 سوره بقره در حديثي تأويل آيه 51 سوره سبأ را مربوط به خسف بيدا مي داند: اگر ببيني هنگامي كه وحشت زده مي شوند واز دست نمي روند بلكه از مكان نزديكي گرفته مي شوند. ٭توضيح اينكه : سرزمين بيدا بين مكـّه و مدينه قرار دارد و از لشكر سفياني جز دو يا سه نفر باقي نمي ماند. يكي از

آن ها براي بشارت به سوي مكـّه حركت مي كند و حضرت [عليه السـّـلام ] را مژد گاني مي دهد و ديگري به سوي سفياني باز مي گردد و اورا انذارداده، ازعاقبت شومش مي ترساند.

5- قتل نفس زكيّه

نفس زكيّه از فرزندان امام حسين(عليه السّلام)و نماينده آقا امام زمان[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] جهت اتمام حجـّت بر اهل مكـّه در هنگام ظهور مي باشد. چند حديث :

الف –  ” جواني از آل محمّد (عليهم السّلام) در ميان ركن و مقام كشته مي شود كه نامش محمّد فرزند حسن ،نفس زكيّّه است. “

ب –  ” قتل نفس زكيّه از نشانه هاي قطعي است.“

ج –   ” بين حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] و قتل نفس زكيّه جز 15 روز فاصله نيست.“

د-  ” چون روز 25 ذيحجـّه فرا رسد نفس زكيّه در ميان ركن و مقام به ستم كشته شود و در روز 10 محرّم حضرت حجّت [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] قيام مي كند.“

علائم قابل توجّه

1 –  خرو ج خراساني

در ميان علويّاني كه از ايران براي زمينه سازي ظهور خرو ج مي كنند دو شخصيّت بزرگوار درخشند گي و شجاعت خاصّي دارند. يكي از آنان سيّد حسني است. سيّدي زيبا با قدّي بلند و محاسني پر پشت كه انگشتر زيادي به دست مي كند و نام شريفش محمّد يا محمّد علي است و البته داراي كرامت است و هر روز به خدمت آقا امام زمان [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] مي رسد وهنگام قيام زره اي  بهشتي بر تن مي نمايد

« ر.ك. پيمان يزد = 19 /7/82»

و ديگري شعيب بن صالح فرمانده لشكر سيّد حسني مي باشد.

در اينجا احاديثي از كتاب روزگار رهايي مي آوريم :

الف-  ” پرچم هاي سياهي براي نبرد با سفياني به حركت در مي آيند كه ميان آن ها جواني از بني هاشم است كه صورتش چون قرص قمر است و در دست چپش خالي است . در پيشاپيش اين سپاه شعيب بن صالح تميمي است كه كلاه هاي سپاهيانش سياه است وجامه هايشان سپيد. سپاه سفياني را شكست مي دهند و به سوي غرب پيش مي روند تا به بيت المقدّس مي رسند و زمينه را براي حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] فراهم مي كنند.“

ب-  ” ما خانداني هستيم كه خداوند به جاي دنيا ،آخرت را برگزيده است اهل بيت من بعد از من دچار بلاها ، گرفتاري ها،تبعيد ها و جلاي وطن ها مي شوند تا گروهي از خراسان با پرچم هاي سياه حركت كنند و خير و صلاح را مطالبه نمايند پس به آن ها داده نمي شود. آن ها نبرد مي كنند و پيروز مي شوند و به آنچه مي خواستند دست مي يابند ولي آن را نمي پذيرند بلكه به مردي از عترت من تقديم مي كنند كه او جهان را پر از عدل و داد نمايد آنچنان كه مملوّ از جور و ستم شده است. آگاه باشيد هر كس آن ها را      د رك كند ،به سوي آن ها بشتابد اگرچه با سينه خيز رفتن از روي برف ها باشد كه او مهدي[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]است.“

ج-  ” مردي گند م گون ،چهار شانه و كوسه به نام شعيب بن صالح،با چهار هزار نفر از ري خرو ج مي كند كه در پيش قد م ظهور حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] است. كسي در برابرش ايستادگي نمي كند جز اينكه كشته مي شود. “

د-  ” مردي ازقزوين خروج مي كند كه با يكي از پيامبران هم نام است. مشرك و مؤمن به اطاعتش مي شتابند. كوه ها را پر از رعب و وحشت مي سازد.“

ه-  ” سپاهيان خراسان به حركت در مي آيند. شعيب بن صالح تميمي در طالقان به آن ها مي پيوندد . در خوزستان به يك سيد موسوي بيعت مي شود. پرچمي براي چماق داران كرد فراهم مي شود . عرب ها بر سرزمين ارمني ها و سيكلوب ها غلبه مي كنند و هرقل(آسياي صغير) در برابر   فرمانده هان سفياني تسليم مي شود.“

و- { حديث ذيل طولاني است و گزيده اي از آن را مي آوريم. }

” سپس جواني خوش اندام از حوالي قزوين و ديلم براي نصرت آل محمّد (عليهم السّلام)خروج مي كند و با بانگي رسا و بياني شيوا پيروان آل محمد (عليهم السّلام) را ندا مي كند: كه اي آل محمد (عليهم السّلام) بانگ ستم ديده غمين را لبّيك گوييد. گنجينه هاي طالقان به او پاسخ مثبت مي دهند. چه گنج ها و گنجينه هايي ! كه از طلا و نقره نيستند بلكه مرداني فولادين هستند كه بر يابو هاي ابلق سوارند و سلاح هاي كوتاهي در دست دارند. از شوق و علاقه اي كه به جهاد دارند ، جست و خيز مي زنند و خود را به سپاه دشمن مي زنند ، مي جنگند و پيروز مي شوند. فرمانده آن ها مردي از تميم به نام شعيب بن صالح است. بزرگ و كوچك شمشير به دست گرفته وارد كارزار مي شوند. سيد حسني كه صورتش چون ماه تابان است،در اين نبرد شمشير مي زند و با ستمگران نبرد مي كند تا وارد كوفه شود و كوفه را ستاد فرماندهي خود قرار دهد. آنگاه به او خبر مي رسد كه حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] ظهور فرموده است…“

ز- {شعيب بن صالح} ” جواني است نورس، زرد و گندمگون ،كوسه و خفيف اللـّحيه ،كسي در برابرش نمي ايستد جز اينكه كشته مي شود. اگر با كوه ها درگير شود از بن بر مي كند تا وارد سرزمين قدس شود.او پرچمدار حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]  خواهد بود.“

در كتاب مهدي منتظر [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف]  آمده است:

رايت [پرچم] خراساني ، رايتي غير از بيرق هاي سياه ابومسلم از خراسان براي تشكيل دولت بني عباس و غير از رايت مغول كه عاقبت دولت بني عباس را بر هم زد مي باشد و از هر سه در اخبار بسياري ياد شده است… آنچه به نظر اين حقير(مرحوم حاج شيخ محمد جواد خراساني ره) مي رسد آن است كه چند رايت ‹پرچم› از نقاط مختلف شرق قيام خواهد كرد و مجتمع آن ها خراسان است و همه با هم يكي خواهند شد. از خراسان قيام خواهند كرد.

– فـتـنـه دجّال

الف – ” هيـچ پيغمبري نيامد مگر آن كه مرد م را از فتنه دجّال ترساند.“

ب – ” در پيش قد م او سه سال خشكي است .“

ج – ”دجّال با گروهي كه طيلسان( سبز) مي پوشند و كفش مويين به پا مي كنند در حومه كرمان فرود مي آيد.“

د- ” هفتاد هزار ترك ،يهود،زنا زاده ،خواننده،نوازنده،باديه نشين و زن از او پيروي مي كنند. چون دجّال خرو ج كند ،طوفاني چون طوفان قوم عاد و بانگي چون بانگ قوم صالح و مسخي چون مسخ اصحاب رسّ واقع مي شود.“

ه-  ” مدت 40 روز در روي زمين جولان مي كند ،روزي چون يك سال ، روزي چون يك ماه و ديگر روزهايش چون روزهاي شما.“

و- ” به همه اقطار و اكناف جهان وارد مي شود جز مكـّه و حوالي مكـّه و مدينه و حوالي مدينه.“

ز- ” آگاه باشيد كه بيشتر پيروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طيلسان سبز مي باشند. خداوند او را در گردنه افيق به دست كسي كه عيسي مسيح پشت سرش نماز مي خواند، سه ساعت گذشته از روز جمعه به هلاكت مي رساند.“

ح- ” دجّال پس از خشك شد ن درياچه طبريّه خروج مي كند.“

{احاديثي كه آورده شد، گزيده و مختصري از احاديث فراواني است كه در مورد دجّال آمده است. البته در منابع اهل تسنن سخن بيشتري آمده است.}

مؤلف كتاب «جهان در سيطره صاحب الزّمان [عجـّـل الله تعالي فرجـه الشّريف] » در مورد دجّال و مركب او فرضيّه اي آورده است و در مقام نتيجه گيري مشخصات دجّال را با بعضي از سرنشينان ناشناخته سفينه ها وبشقاب هاي پرنده مقايسه و مطابقت نموده است و مشخصات مشترك را اين گونه بيان كرده است:

1- آبله رو بود ن  2- داشتن سر و كلـّه بزرگ 3- قدّ بلند 4- چشمان برّاق 5- يك چشم بود ن 6- طيلسان هاي سبز و موارد ديگر.

در مورد مركب دجّال آن را نوعي وسيله پيشرفته و مد رن نقليه (زميني و بيشتر هوايي) مي داند كه ابعادي  عظيم و سرعتي فوق العاده دارد. . .

دجّال و صهيونيست :

* استاد علي كوراني در كتاب عصر ظهور مي فرمايد: « احتمال قوي نزد من ،اين است كه اين جنبش بعد از مدتي نه چندان كوتاه پس از برپايـي حكومت جهاني حضرت مهدي [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] و رفاه عمومي ملـّت هاي جهان و پيشرفت حيرت انگيز علوم خواهد بود و خروج وي نشأت گرفته از يهود بسيار پيشرفته و داراي ابعاد عقيدتي و سياسي گسترده است.»

* استاد كامل سليمان در كتاب روزگار رهايي در توضيح اين حديث : « آبادي بيت المقدس، خرابي مدينه را به دنبال دارد و خرابي مدينه ،نبرد بي امان را و پس از آن قسطنطنيه (استانبول) فتح مي شود و فتح استانبول خروج دجّال را به دنبال دارد.» مي فرمايد: صهيونيسم بين المللي پس از آن كه احترام مسجد اقصي و كليساي قيامت را از بين برد به تعمير و آباداني بيت المقدّ س پرداختند. خرابي مدينه به دست سپاه سفياني …، آن گاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل آغاز مي شود… و آنگاه استانبول به دست سپاه اسلام  فتح مي شود.

محل خرو ج دجـّال :

* مرحوم خراساني در كتاب خود گويد:«اخبار در محلّ خروجش مختلف است كه سجستان است يا اصفهان يا از نواحي خراسان و وقت خرو ج او نيز معلوم نيست كه پيش از ظهور است يا بعد، ولي مسلـّم است كه در سال ظهور حضرت[عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] است. » درجاي ديگر گويد:« ممكن است حديث حضرت باقر (عليه السـّـلام) كه مكرّر مي فرمود:

خراسان خراسان، سجستان سجستان،اشاره به اين باشد و الله العالم.»

محقـّقين محترم در مورد علائم دجّال {كه اكثر آن ها اتـّفاق افتاده است}به كتاب ارزشمند منتخب الاثر ‌‌‌‌‹عربي› مراجعه فرمايند.

3 – بني قنطوره

الف ـ ” نزديك است كه سلطنت عرب به دست بني قنطوره برچيده شود؛ بني قنطوره قومي هستند با صورتهاي پهن، بيني هاي فرورفته وديدگان كوچك، صورتهايشان چون سپرهاي آهنين است، كفشهاي مويي به پا مي كنند و در محلّي در نزديكي سرزمين عرب كه از زمين هاي عربي است فرود آيند كه به آنجا وادي لون گفته مي شود. عرب ها سخت با آنها درگير مي شوند … ,,    ‹اين حديث طولاني است و ادامه دارد. ›

ب ـ ” نزديك است كه بني قنطوره شما را از سرزمين هاي خود از خاك عراق بيرون كنند .,,

ج ـ ” قومي كه صورتهاي پهن وديدگان ريزوقيافه هاي غمباري دارند امّت مرا مي رانند و به جزيرة العرب برمي گردانند.اين حمله وگريز

سه بار روي مي دهد…“

د ـ ” بني قنطوره  وارد بصره مي شوند، در كنار رود دجله فرود مي آيند، مرد م سه گروه  مي شوند گروهي به پد ران خود مي پيوندند،گروهي به سختي مي افتند وكفر مي ورزند و گروهي خانواده هاي خود را پشت سر خود قرار مي دهند و وارد نبرد مي شوند. كشته هايشان شهيد است…“

ه ـ ” واي بر زورا(بغداد) از بني قنطوره گويي با چشم خود مي بينم كه حريم زنها در زير پاي سواران سپاه لگد مال شده و شعله هاي آتششان شام راطعمه حريق نموده است، بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهاي شامات در زير پايشان لگدمال مي شود واز شامات جز دمشق و نواحي آن باقي نمي ماند ودشت ودمن از خون مردمان رنگين مي شود،سپس با اعلام امن وامان وارد بعلبك مي شوند و همه نواحي لبنان را حوادث خونبار فرا مي گيرد…“

و ـ” واز بيشترين نشانه ها بني قنطوره و  سلطه آنها بر عراق و شامات است“

ز ـ ” بني قنطوره مسلمانان را دنبال مي كنند واسبهاي خود را به نخلهاي خوخا(در نزديكي مسجد كوفه) مي بندند و از آبشخورهاي فرات مي نوشند. آنان كه از خراسان وسجستان مي آيند مرد م عراق را به شدت فراري مي دهند، آنها شريراني هستند كه مرحمت از دلهايشان گرفته شده است. در ميان حيره وكوفه به هركس برسند مي كشند و اسير مي گيرند.“

ح ـ ” واي بر امّت محمد [صلّي الله عليه وآله] هنگامي كه شهر نشيني را تحمل كنند و بني قنطوره از رود سيحان بگذ رند واز آب دجله بخورند و به سوي بصره وابّـله تهاجم كنند.“

{ در كتاب روزگار رهايي احاديث فراواني آمده است كه مختصري از آنرا در بالا نقل كرديم ولي در كتاب مرحوم خراساني حديثي نيامده است.}

*در مقابل اين احاديث و شايد مكمّـل اين روايات، احاديث ديگري است كه بني قنطوره را به نحو ديگري معرفي مي كند. در كتاب جهان در سيطره صاحب الزّمان(عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف) آمده است: ” زود باشد كه تأييد كند خدا اين دين را به گروههايي كه هيچ بهره اي از دين ندارند.“ مؤلف اين كتاب قد رت آنان را  قد رتي فوق بشري مي داند و آنان را يك دسته از سرنشينان وصاحبان سفاين ناشناس پرنده معرفي مي كند.

4 – آتشي بزرگ

الف ـ ” هنگامي كه نشانه اي بزرگ در آسمان ديده شود وآن آتشي عظيم است كه از سوي مشرق زمين پديد آيد و شب هايي بد رخشد، فرج مردم در آن زمان است كه اين نشانه در پيش قد م ظهور قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] و به فاصله اندك مي باشد .“

ب ـ ” عمودي از آتش در طرف مشرق آسمان پديد مي آيد كه همه مرد م روي زمين آنرا مي بينند. هر كس آن زمان را درك كند براي خانواده اش مواد غذايي يك ساله را تأمين كند.“

{ مؤلف كتاب روزگار رهايي محل وقوع اين حادثه هولناك را در منطقه چاههاي نفتي ظهران در حجاز مي داند.}

نمونه اي از آن  كه قبلاً اتّفاق افتاده است به نقل از كتاب جهان در سيطره صاحب الزّمان (عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف) مي آوريم: «در روز سي ام ژوئن 1908 اهالي قسمتي از سيبريه شاهد منظره بديعي شدند و گلوله اي آتشين را ديدند كه در آسمان با سرعتي شگفت انگيز سير مي كند ، بلافاصله پس ازآ ن صداي هراس انگيزي به گوش رسيد وبادي گرم وآتشناك وزيد ، آسمان از تفّ اين آتش چندان روشن شد كه چشم را مي زد واين روشني تا چندين شب دوام يافت و در سرتاسر سيبريه و حتّي در اروپا قابل ديد ن بود…»

5 –  مسخ

مرحوم خراساني دركتاب مهدي منتظر(عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف) گويد: ازاموري كه تقريباً حتمي الوقوع است ظهورمسخ است … و

ممكن است كه درسالهاي پيش ازسال ظهورتحقّق يابد

 امّا بيشترمي نمايد كه درسال ظهور خواهد بود…

دراينجا احاديثي ازكتاب روزگار رها يي مي آوريم.

[‌مسخ : دگرگوني سيرت وصورت چيزي به شكلي جزآنچه هست

 (مبدّ ل شد ن انسان دو پا به حيوان وحشي چهار پا) ]

الف -« درآخرالزّمان ،خسف، قذف، مسخ  واقع خواهد شد . »

ب – « قومي از اين امّت شب را در كنار سفره طعام وشراب ولهو ولعب سپري مي كنند وبامدادان به صورت ميمون وخوك در مي آيند.»

ج – پيشواي ششم شيعيان [عليه السّلام ] در تفسير آيه شريفه « پيش از عذاب بزرگ،از عذاب كوچك به آ نها مي چشانيم .»«سوره سجده  آيه 21»  فرمود: « چه ذلـّت وخواري بالا تر ازاينكه انسان در ميان خانه وخانواده اش در كنار سفره نشسته باشد وناگهان اهل خانه گريـبان چاك كرده ، ناله سر دهند ، مرد م بپرسند : چه شده ؟! گفته شود : اين فلاني است، همين الآن مسخ شد!! ابوبصيرازآن حضرت (عليه السّلام)پرسيد: اين فجايع پيش از قيام قائم [عجـّـل الله تعالي فرجه الشّريف] روي مي دهد  يا بعد از قيام او؟!  فرمود: پيش از قيام او . »

د – «  فتنه ها زمين را ازكران تا كران فرا گيرد ومسخ شد ن در ميان دشمنان حقّ وحقيقت فراوان گردد. »

ه – « باد زورا(طوفان، گرد باد، از سوي بغداد، از سوي دجله) به شكلي كه نظيرش ديده نشده ؛ مي وزد،مرد م به دانشمندان خود پناه مي برند وآنها را مسخ شده مي يابند ومي بينند كه به صورت ميمون وخوك درآمده اند، صورت شان سياه شد ه و د يد گان شان  كبود گشته است. »

علا ئم درخور عنایت

علا ئم درخور عنایت :

۱- زلزله بزرگی در شام

مرحوم خراسانیدرکتاب مهدی منتظر(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف )گوید: درآن سال [سال ظهور] زلزله بسیار باشد وازجمله زلزله بزرگی در شام … وقوع این حادثه بعد از ورود بیرقهای زرد به مصر خواهد بود .

در اینجا حدیثی از کتاب روزگار رهایی می آوریم:

« چون دو لشکر در شام درگیر شوند ، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می شود و آن زلزله شام است کهبیش از صد هزار نفر در  شام هلاک می شود.  این حادثه برای مؤمنان رحمت و برای کافران نقمت است. چون این حادثه روی دهد،منتظر پرچمهای زرد وسپاهیان سبکبال یابو سواری باشید که از سوی مغرب می آیند و وارد شام می شوند وآن به هنگام مرگ سرخ واضطراب برزگ است.

هنگامی که این مرگ و میر و اضطراب شدید واقع شود منتظر خسف یکی از آبادی های شام به نام خرشنا باشید هنگامی که خرشنا خسف شود منتظر خروج سفیانی …   {حدیث ادامه دارد.}

۲- شیصبانی

« پیش از سفیانی ، شیصبانی خرو ج کند که در سرزمین کوفان {کوفه – عراق} خرو ج خواهد کرد و همچون چشمه ی آب از زمین می جوشد وکاروان {دربعضی منابع : فرستاد گا ن، نمایند گا ن } شما را می کشد پس از آن به انتظار سفیانی و خرو ج حضرت [علیه السّلام ] باشید.»

« غیبت نعمانی » {توضیح این که عدّه ای صدام حسین ویا خلفای بنی عباس را با او مطابقت می دهند. والله ا لعا لم }

۳- کف دست

ظاهر شد ن کف دستی درآسمان را یکی از علائم حتمی شمرده اند . در کتاب غیبت نعمانی احادیثی در این مورد آمده است . در اینجا احادیثی از کتاب روزگار رهایی می آوریم:

الف –  « اختلاف شدیدی روی می دهد وادامه می یابد تا وقتی که کف دستی درآسمان ظاهر شود ومنادی آسمانی بانگ برآورد که : امیر شما فلانی است . »

ب – « دستی از آسمان ظاهر شده وبه سوی او (عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف ) اشاره می کند که: این است،این است. »

ج –   « سالی که صیحه آسمانی در آن شنیده می شود ؛ نشانه ای پیش از آن در ماه رجب دیده می شود گفته شد : آن  نشانه چیست ؟ فرمود : سیمایی در قرص ماه دیده می شود ،‌ دست و کف دست روشنی در فضا ظاهر می شود و به سوی او(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف )اشاره می کند ، ندایی از آسمان بلند می شود وهمه مرد م روی زمین آن را می شنوند ،هر کسی به زبان خودش آن را می شنوند . »

۴-  خورشید وماه گرفتگی

الف –  « خورشید در پانزدهم [ماه ] رمضان کسوف می کند و ماه در آخر آن خسوف می کند ؛ برخلاف آنچه تا کنون انس گرفته اند . »

ب –  « برای مهدی ما [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] دو نشانه است که از روز آفر ینش آسمانها وزمین ، چنین نشانه ای اتّفاق نیفتاده است : ماه در شب اول ماه رمضان خسوف می کند و خورشید نیز در پانزدهم آن کسوف می کند ! از روزی که خداوند آسمانها وزمین را آفریده ، چنین حادثه ای اتّفاق نیفتاده است . »

ج – « ماه در پنجم  ماه مبارک رمضان خسوف می کند و آن در آستانه ی قیام قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] است . »

۵ و ۶ – عوف سلمی وخرابی بصره

الف – پیامبر اکرم (صلـّی الله علیه وآله) خطاب به جعفر طیّار فرمودند: « بصره توسط یکی از فرزندان تو ویران می شود که زنجی ها از او پیروی می کنند. »

ب- « … گویی با چشم خود [ امیرالمؤمنین ( علیه السـّـلام) ] می بینم که شهر شما را آب فراگرفته است . از ساختمانهای شهر جز گنبد مسجد تان د ید ه نمی شود که همانند سینه ی مرغی در اقیانوس بیکران شناور به نظر می رسد. هنگامی که دیدند کوخهای بصره تبدیل به کاخ شده و باغهای اطراف آن تبدیل به قصر شده ، بدانند که عمر بصره به پایان رسیده ، دیگر بصره ای وجود نخواهد داشت . »

ج – « ای بصره ! وای بر تو از سپاهی که نه گرد بر انگیزد ونه احساس دارد ولی فتنه ای بر پا کند که  خانه ها را ویران سازد،آبادی ها را بر خاک نشاند، ثروت ها را بر باد دهد و زنها را به اسارت سپارد . »

د –  « هنگامی که بصره ویران شود وامیر امیران بر خیزد . »

ه – « سپس بصره خسف می شود و ویران می گردد و

 وحشت بسیار شدیدی  برسراسر عراق حکمفرما میشود

 که احدی آسایش وآرامش نمی یابد … »

و – « پیش از خرو ج آن حضرت (علیه السّلام)، مردی به نام عوف سلمی در سرزمین الجزیره [بین دجله و فرات در مرزهای سوریه وعراق وترکیه ]

خرو ج می کند،در تکریت مأوی گزیند و در مسجد دمشق به قتل می رسد.»

ـ  مؤلـّف عصر ظهور ضمن بررسی چند خطبه از نهج البلاغه گوید: بصره از جمله شهر های مؤ تفکه ( زیر و رو شده ) است که در قرآن مجید آمده است … سه مرحله زیر و رو شده و مرحله  چهارم هنوز واقع نشده است .

۷- مرگ عبدالله

الف – « سپاه سفیانی در مسیر خود به عراق وارد قرقیسیا می شود و در آنجا میان  عبدالله با عبدالله جنگ در می گیرد …» [حدیث طولانی است .]

ب –  « اگر کسی مرگ عبدالله را برای من تضمین کند ؛ من ظهور قائم[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]را برای او تضمین می کنم ، چون عبدالله از دنیا برود دیگر مرد م برای احدی اجتماع نمی کنند و این کار برای احدی جز صاحب شما[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] هموار نگردد . انشاء الله تعالی

ج –  « هنگامی که مردم در عرفات وقوف کرده اند ؛ سواری که بر وسیله نقلیّه ی تیز تکی سوار است از راه فرا می رسد و مرگ خلیفه ای را خبر می دهد ، فرج آل محمد [علیهم السّـلام ] و فرج همه ی مرد م در آن هنگام است . »عده ای عقیده دارند که منظور از  عبدالله یکی از پادشاهان بنی عباس بوده است .در کتاب عصر ظهور آمده است : قبل از هلاکت  عبدالله ، آتشی به رنگ زرد و سرخ در حجاز یا شرق آن آغاز می شود .

بهار   ۱۳۸۳  =  ربیع‌۱۴۲۵